מחזור קרוב: ראשון ערב 17:00-20:00 יחל ב-3.11, רמת גן

הצהרת נגישות

  1. השימוש באתר dukemarketing.co.il (להלן: "האתר") הינו בהתאם הינו בהתאם להצהרת נגישות זו, תקנון האתר והצהרת הפרטיות בו.
  2. אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
  3. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך 0 הבינלאומי.
  4. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Google Chrome, Mozilla Firefox’ Microsoft Edge.
  5. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
  6. האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.
  7. אפשרויות הנגישות כוללות: התאמה לניווט מקלדת – מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת. התאמה לקורא מסך – התאמר האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA, JAWS. הגדלת פונט האתר ל- 5 גדלים שונים. חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים. התאמת ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה ו/או על בסיס רקע בהיר. התאמת האתר לעיוורי צבעים. שינוי הפונט לקריא יותר. הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן. הגדלת התצוגה לכ־200%. הדגשת קישורים באתר. הדגשת כותרות באתר. הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות. הצהרת נגישות. שליחת משוב נגישות.
  8. ניתן לפנות לממונה נגישות – רן, בכתובת [email protected].
  9. תאריך עדכון: 12.12.22
נגישות