מחזור קרוב: ראשון ערב 17:00-20:00 יחל ב-3.11, רמת גן

הצהרת פרטיות

  1. השימוש באתר dukemarketing.co.il (להלן: "האתר") הינו בהתאם הינו בהתאם להצהרת פרטיות זו, תקנון האתר והצהרת הנגישות המפורסמים בו.
  2. שימושך באתר ו/או מתן פרטייך, הינם בגדר הסכמתך כי בית הספר יהיה רשאי להשתמש בקבצי מעקב לרבות עוגיות מטמון ("קוקיז" Coockies,), קודי מעקב / המרות (Tracking / Conversion Codes) ו/או "פיקסלים" (Pixels) לצרכי פרסום / שיווק דיגיטלי / דיוור (לרבות באמצעות דוא"ל), וקבלת מסרים דיגיטליים בעת גלישתי באתרים וברשתות חברתיות ("רימרקטינג").
  3. אתה מסכים כי האתר ו/או צד שלישי מטעמו, יעשו שימוש במידע סטטיסטי שלך לצורך שיפור התכנים, שליחת מסרים, בהם הודעות ו/או פרסומות ("דברי פרסומת"). כמו כן הסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין.
  4. האתר רשאי לשנות מפעם לפעם הוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים, אלה יפורסמו בצורתם המעודכנת ביותר באתר וייכנסו לתוקפם ביום הפרסום באתר.
נגישות